تبلیغات
HANGUK NAM - ترجمه متن اهنگ کره ای(5)

شارژ ایرانسل

فال حافظ


"u" __کیم هیون جونگ

It feels like I've fallen into the magic trap

من احساس میکنم که افتادم توی یه سحر و جادو
Inside of me now

درون من الان....
My heart beats for you

قلب من برای تو میزنه...
My breathe controlled by you

ضربان قلب من با تو کنترل میشه
Oh it seemed like you have opened up my heart

اوه... مثل اینه که تو قلب منو باز کردی...
I'm like a fool, feeling happy just looking at you

من مثل یه احمقم...احساس خوشحالی میکنم فقط با نگاه کردن به تو ...
So this is love

پس این عشقه ...
I finally found it

من در نهایت پیداش کردم ...


U U U who can make me smile

تو تو تو کسی که میتونی منو وادار به لبخند کنی ...
U U U I will treasure you only

تو تو تو .. فقط تورو مثل یه گنجینه دارم...
Boo boo boo trust me

به من اعتماد کن ...


So that my heart like this doesn't change

پس قلب منی که اینجوریه هیچوقت تغییر نمیکنه...


U U U are the only one in my life

تو تو تو تنها کسی هستی که تو زندگی منی ...
There's only you in my eyes

تو چشمای من تنها چیزی که هست توئه...
Everyday it feels like there's a sunny pour in my heart

هر روز مثل اینه که قلب من آفتابیه ...انگار آفتاب توش ریخته شده...
Each time when I breathe I feel great

هر روز وقتی من نفس میکشم احساس خیلی خوبیه ...
You are the reason I live on

تو دلیل زنده بودن منی...
My everything

همه چیز من ...تو همه چیز منی
There's nothing in this world comparable to you

هیچ چیزی توی این دنیا نیست که قابل مقایسه با تو باشه ...
I finally found it, this present more precious than miracle

من در نهایت اونو پیدا کردم...این هدیه، گرانبها تر از یک معجزست ...


U U U who can make me smile

تو تو تو کسی که باعث لبخند زدن من میشی
U U U I will treasure you only

تو تو تو ...فقط تورو مثل یه گنجینه میبینم ...
Boo boo boo trust me

به من اعتماد کن ...
So that my heart like this doesn't change

پس قلب من که اینجوریه،هیچوقت تغییر نخواهد کرد ...


U U U are the only one in my life

تو تو تو .. تنها کسی که تو زندگیه منه ...
U U U I will protect you only

تو تو تو .. من فقط از تو محافظت میکنم ...
Boo boo boo
The promise I made for you I will do everything

قولی که من به تو میدم...هر کاری برات انجام میدم..
You whom I've been dreaming of all this while

تو ، کسی هستی که همیشه تمام رویای من بودی...
I found you now

من الان تورو پیدا کردم...


U U U You're my only one

تو تو تو ... تو برای من تکی...
U U U Please trust my love

تو تو تو، خواهش میکنم به من اعتماد کن عشق من ...
Boo boo boo
From the beginning I'm born to be your only man

از همون اول من به دنیا اومدم تا فقط مرد تو باشم ...
U U U Even if it's the world's end

تو تو تو ، حتی اگر دنیا به پایان برسه...
U U U I will stay by your side

تو تو تو .. من همچنان کنار تو خواهم موند ...
Boo boo boo I promised

من قول میدم ...
I will only love you, forever

من فقط تورو دوست خواهم داشت...برای همیشه ...

 

"i'm your man" __کیم هیون جونگ

It's just your thoughts

این فقط تفکرات توئه
All of it are just your thoughts

همه ی اینا فقط تفکرات توئه
Why do you not know my heart

تو چیو نمیدونی قلب من؟؟؟
I'm a fool who knows nothing but you

من یه احمقم،کسی که هیچی نمیدونه... اما تو ...
You said it's only temporary and all would go away

تو گفتی این فقط یه چیز موقتیه،و همه ی اینا از بین میره ...
You're always like that, always like that

تو همیشه اینجوری بودی...همیشه اینجوری بودی...
Treating my true heart as if a joke

رفتار صادقانه ی قلب من ، مثل یه چیز مزحک بود(برای تو)

As time passes

زمان که میگذره
Try to listen to my heart for you

سعی کن به صدای قلب من گوش کنی که برای توئه...
Now, I'm going to confess to you

الان من میخوام تا اعتراف کنم...به تو ...

I'm your man

من مرد توام...
A man who knows nothing but you

مردی که هیچی نمیدونه، اما تو ...
Please tell me you love me only

خواهش میکنم فقط به من بگو دوسم داری...
Even if you yelled it 10 times, it's still lovely

حتی اگر 10 بار اینو فریاد میزدی،هنوزم دوست داشتنی بود...

I'm your man

من مرد توام...
I love you, love you, love you, baby woo

من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم عزیزم....
Can you look at me

میتونی بهم نگاه کنی؟
Can you trust me

میتونی بهم اعتماد کنی؟؟؟
I'm your man

من مرد توام...

Why do you still not know

چرا هنوز نمیدونی؟؟؟
Why is it still that glare

چرا هنوز اون نگاه خیره کننده رو داری؟؟؟
So nervous like this

من اینجوری خیلی عصبی ام...
So thrilled like this

من اینجوری هیجان زدم...
But you kept smiling only

اما تو هنوزم به لبخند زدنت ادامه میدی...

As time passes

زمان که میگذره...
Try to listen to my deserted heart

سعی کن به صدای قلب شکسته ی من گوش بدی...
Now I'm going to confess

الان من دارم میرم که اعتراف کنم...

I'm your man

من مرد توام...

A man who knows nothing but you

مردی که هیچی نمیدونه اما تو ...

Please tell me you love me only

خواهش میکنم بگو فقط منو دوست داری...

Even if you yelled it 10 times, it's still lovely

حتی اگر 10 بار اینو فریاد میزدی،هنوزم دوست داشتنی بود...

I'm your man

من مرد توام...

I love you, love you, love you, baby woo

من دوست دارم دوست دارم دوست دارم عزیزم...

Can you look at me

میتونی بهم نگاه کنی؟؟؟

Can you trust me

میتونی بهم اعتماد کنی؟؟؟

I'm your man

من مرد توام...

Loving you, loving you, loving you

دوست دارم دوست دارم دوست دارم...

I love you only

من فقط تورو دوست دارم...

You are my woman

تو بانوی منی...

You're always my woman

تو همیشه بانوی منی...

Just remember this moment is enough

اگر فقط این زمانو به یاد بیاری ، کافیه ...

Even you yelled a thousand times, it's still lovely

حتی اگر هزاران بار فریاد بزنی...هنوزم دوست داشتنیه ...
My love

عشق من ...
I love you, love you, love you, baby woo

دوست دارم دوست دارم دوست دارم...عزیزم...

Can you just look at me

میتونی فقط به من نگاه کنی؟؟؟
Can you love me only

میتونی فقط منو دوست داشته باشی؟؟؟
I'm your man

من مرد توام...

Can you love me only

میتونی فقط منو دوست داشته باشی؟؟
Can you marry me

میتونی با من ازدواج کنی؟؟؟
I'm your man

من مرد توام...

"Smile"

Hey, Baby

هی بیبی
You Know, You Make Me Smile

میدونی؟؟؟میدونی باعث لبخند من میشی؟؟؟
Just Listen

فقط گوش کن


My heart beats

قلب من میتپه
With a smile on my lips

با یک لبخند روی لب هام
From the moment I met you

برای لحظه ای که من تورو ملاقات میکنم


Just having you by my side

من فقط تورو در کنارم دارم
I'm still smiling today

من امروز همچنان میخندم
You are by my side

تو کنار منی
Girl, you make me smile

دختر، تو باعث لبخند منی


Feels like I have everything in this world

احساس میکنم مثل اینه که من همه چیزو تو این دنیا دارم
I must be a lucky man

من باید یه مرد خوش شانسو خوشبخت باشم
When we are together With you

وقتی ما دو تا کنار همیم..با تو
It's happiness

باعث خوشحالیه


No matter what Only one

فقط تو هستی..مشکلی نیست
You are the only one Be my girl

تو تنها کسی هستی که دختر من خواهی موند
I cannot lose you, you know that

من نمیتونم تورو از دست بدم،تو اینو میدونی...


When I look into your eyes

موقعی که به چشمهات نگاه میکنم
This is my first

این اولین کار منه
My dream Girl

دختر رویاییه من
Girl you make me

دختر تو باعث میشی
Girl you make me smile

تو باعث میشی من لبخند بزنم


Feels like I have everything in this world

مثل این میمونه که من همه چیزو تو این دنیا دارم
I must be a lucky man

من باید یه مرد خوش بخت باشم
When we are together With you

موقعی که ما دو تا با همیم..در کنار تو...
It's happiness

این باعث خوشحالیه


Everytime I think of you

در تمام زمان ها من به تو فکر میکنم
Words I couldn't hide I love you

کلماتی که من نمیتونم پنهانشون کنم: دوستت دارم
Baby, honey, darling, your hug, yeah yeah yeah

عزیزم،عسلم،محبوبم،آغوشت آره آره آره
Everything in my life yeah yeah yeah

همه زندگی منه..آره آره آره


I must be a lucky man

من باید یه مرد خوش بخت باشم
When we are together With you

موقعی که ما کنار همیم..با وجود تو ...
It's happiness

این باعث خوشحالیه


Girl, You Make Me Smile

دختر،تو باعث لبخند منی
Smile

لبخند
Smile

لبخند


"do you like that"

Turn My Mic Up

میکروفون منو بیارید بالا
Hey, Hey

هی.هی
Do You Like That

تو اینو دوست داری؟
You Gonna Love This

تو اینو دوست داری...


Follow me go go

دنبال من برو برو ...
To wherever go go

به هرکجا... برو برو...
Whether it's the complicated thoughts

اینا تفکرات پیچیده ایه...!؟؟ ...
Or burdened heart

یا قلبتو تحمیل میکنه...|؟
Erase it all go go

همشو پاک کن..برو برو...


Faster faster now look around

سریعتر سریعتر...به اطرافت نگاه کن ...
Higher higher really wishes to see

بالاتر بالاتر..امیدوارم واقعا" که ببینیش...!
Buster buster you coming out from the inside

عجیبه! عجیبه ...تو از درونت بیرون اومدی...
Hidden inside

درون مخفیت...پنهانت ...
The black hair waving in the shiny gold water

موهای سیاه موج دار توی آب طلایی درخشان ...
Baby baby, hot lady lady

عزیزم،عزیزم،دختر باحال...
Look at the cropped sexy jeans

نگاه کن به شلوار جین پاره شده ی س*ک*س*ی
Baby baby let's have fun tonight

عزیزم عزیزم بیا امشب خوش بگذرونیم...


Do You Like That, Tell Me That You Like That

اینو دوست داری؟؟؟ به من بگو اینو دوست داری؟؟؟
Do You Like That, Tell Me That You Like That
Do You Like That, Tell Me That You Like That, Like That


Loosen the neck tie go go yeah

کرواتمو گم کردم!!!
Remove the high heels go go yeah

تعادلتو از دست نده...برو برو ... آره
All the same dull days go go

همه ی روز های احمقانه که مثل هم بودن...برو برو...
Erase it all go go

همشو پاک کنید..برو برو..


Faster faster you look like you are searching for something

سریعتر سریعتر ... مثل این میمونی که داری دنبال چیزی میگردی..!
Higher higher tell me what you need

بلند تر بالاتر ...به من بگو چی احتیاج داری؟؟؟
Buster buster no matter what it is

عجیبه...عجیبه...مهم نیست این چیه .. !


Even if today you are not yourself I'm still loving it

حتی اگر امروز ، تو ، خودت نباشی،من بازم اینو دوست دارم...
The black hair waving in the shiny gold water

موهای سیاه موج دار توی آب طلاییه درخشان ...
Baby baby, hot lady lady

عزیزم عزیزم.. دختر باحال....
Look at that cropped sexy jeans

نگاه کن به شلوار جین پاره شده ی س*ک*س*ی
Baby baby let's have fun tonight

عزیزم عزیزم بیا امشبو خوش بگذرونیم!...


Do You Like That, Tell Me That You Like That
Do You Like That, Tell Me That You Like That
Do You Like That, Tell Me That You Like That, Like That

تو اینو دوست داری؟ بهم بگو که دوسش داری ...

lucky guy lyrics

Ready

آماده ای؟

Mic check 1,2

میکروفون چک میشه...1...2

Let Me Clear My Throat

بزارین گلومو صاف کنم

Let Me Get This Ready

بزارین آمادش کنم

3, 2, 1,

Let's Go

بزن بریم

Hey It feels great

هی...این احساس خیلی خوبیه!

Today is perfect

امروز یه روز عالیه!

But it feels it's going to get bigger

اما احساس میشه قراره از این بهترم بشه!

Let's get it

بیایید بگیریمش(بهش برسیم)

Hey I'm feeling great

هی...خیلی احساس خوبی دارم

That familiar flash light shining on me

اون نور آشنا به من میتابه...

Let's get it

بیا بهش برسیم

You know the way I do it

تو راهی رو که من انجامش میدم میدونی

Let's play around here a little more

بیا یه ذره بیشتر اینجا تو این محیط بازی کنیم

Sorry for that

برای اون منو ببخش

Let's have some more fun starting from now

بیا از همین الان لحظات لذت بخش و باحال بیشتری داشته باشیم.

Because today I'm the lucky guy hey

چون من امروز یه پسر خوش شانسم... هی

High, High, High, High

بالا بالا بالا بالا

Everyone jump in the sky

همگی بپرید به سمت آسمون

Shake It, Shake It,

بلرزونش بلرزونش

Shake Shake It, Shake It, hey

بلرزونش بلرزونش هی...

High, High, High, High

بالا بالا بالا بالا

Forgets everything in the sky

وقتی تو آسمونی همه چیو فراموش کن

Shake It, Shake It,

بلرزونش، بلرزونش

Shake Shake It, Shake It

Fly Away Fly Away, Yeah

به راه های دور و بیرون پرواز کن.آره

Fly Away Fly Away, Yeah

So High, High, High, High

پس بالا بالا بالا بالا

Tonight til' the next morning

از امشب تا فردا صبح

You and me Shake it

منو تو با هم میلرزونیمش

Every Body, eh eh, Every Body

همه همه همه با هم

Move Your Body

بدنتونو تکون بدید!!!

Move Move Your Body

تکون تکون بدنتونو تکون بدید

Every Body, eh eh, Every Body

همه همه همه با هم

Shake It, Shake It

بلرزونینش بلرزونینش

Shake Shake It, Shake It

Hey, you little lady

هی تو دختر کوچولو

Let's move your body

بیا بدنتو تکون بده!

Clap, Clap, Clap, Yo

دست بزنید دست دست

Hand's Now Let's Get It

دست ها بیایید بهش برسیم...

Hey, You Se*xy Baby

هی تو بیبی س*ک*ش*ی

Even if I rub my eyes clearer to search

حتی اگر من چشمامو پاک کنم از هر چیزی برای گشتن و جست و جو کردن

In my eyes, you are still the shiniest

تو چشمای من ، تو از همه درخشان تری...

High, High, High, High

بالا بالا بالا بالا

Everyone jump in the sky

همگی بپرید تو آسمون

Shake It, Shake It,

Shake Shake It, Shake It, hey

High, High, High, High

Forgets everything in the sky

وقتی تو آسمونی همه چیو فراموش کن

Shake It, Shake It,

Shake Shake It, Shake It

Fly Away Fly Away, Yeah

Fly Away Fly Away, Yeah

So High, High, High, High

Tonight til' the next morning

You and me Shake it

Every Body, eh eh, Every Body

Move Your Body

Move Move Your Body

Every Body, eh eh, Every Body

Shake It, Shake It

Shake Shake It, Shake It

Hey there look at me here

هی نگاه کن به من اینجام...

Believe me, feel me

منو باور کن منو احساس کن

Woo~

ووو

Tonight there will be no misery

امشب دیگه هیچ بدبختی ای نداریم...

If you wanna get high my lady

اگر تو بانوی من بری بالا

Hold my hands like this

دستای منو اینجوری بگیری

I Wanna Go, I Wanna Go

من میخوام برم... میخوام برم

I Wanna Go, I Wanna Go

I Wanna Go

This is how I fly Baby

این نوع پرواز کردن منه

High, High, High, High

Everyone jump in the sky

Shake It, Shake It,

Shake Shake It, Shake It, hey

High, High, High, High

Forgets everything in the sky

Shake It, Shake It,

Shake Shake It, Shake It

Fly Away Fly Away, Yeah

Fly Away Fly Away, Yeah

So High, High, High, High

Tonight til' the next morning

You and me Shake it

Every Body, eh eh, Every Body

Move Your Body

بدنتو تکون بده

Move Move Your Body

تکون تکون تکون بده بدنتو

Every Body, eh eh, Every Body

Shake It, Shake It

Shake