تبلیغات
HANGUK NAM - ترجمه متن اهنگ های کره ای(6)

شارژ ایرانسل

فال حافظ


Kim Kyu Jong - Yesterday


I can't believe it

من نمیتونم باور کنم
My love
عشقم
You cruelly pretend not to see me and turn away

تو ظالمانه وانمود کردی که منو نمیتونی ببینی و منو پس زدی
Admist the blowing hair, my eyes shake in despair

در بین موهای پریشونت،چشمان من میلرزه به خاطر اینکه ناامیده
I try to hide it but it brightly shows like a lie
من تلاش کردم تا اونو مخفی کنم اما اون به وضوح مثل یه دروغ خودشو نشون میده ...


I am like this because of you

من اگه این شکلیم فقط به خاطر توئه
Every day is like hell- day by day

هر روز مثل جهنمه،هر روزو هر روز
I miss you, I miss you so much

دلم برات تنگ شده، خیلی خیلی دلم برات تنگ شده ...
No matter how much I say I don't

اشکالی نداره هر چقدر من بگم نیستم نمیتونم ...
It's not working

این کارساز نیستو تاثیری نداره

(I can't stand it anymore)

من بیشتر از این نمیتونم ایستادگی کنم
Even if my life is ruined

حتی اگر زندگی من خراب شه


* Today, which is sadder than yesterday,

امروز روزیه که از دیروز خیلی خیلی غم انگیزتره
Inside of me, your place is empty

درون من جای تو خالیه
Tears blankly fall even though I desperately call you

اشک هام مستقیما" میریزن ،حتی اگر من خیلی زیاد تورو صدا بزنم...
I can't see you- I don't want to turn away forever

من نمیتونم تورو ببینم-من نمیخوام برای همیشه برم

Yesterday- nanananana

دیروووووووز
Yesterday- nanananana

دیروووووووووووز

** Please come back

خواهش میکنم برگرد
But in the end, you don't come back

اما در نهایت تو بر نمیگردی
Our love is only until yesterday

عشق ما فقط برای دیروز بود
I don't want to turn away forever

من نمیخوام برای همیشه برم...
Yesterday (life is go on)

دیروز(زندگیو به حال خودش رها کن)

I miss you, I miss you so much

دلم برات تنگ شده..خیلی خیلی دلم برات تنگ شده
Even though I try to be strong

با این حال من سعی میکنم قوی باشم

* repeat

Yesterday- nanananana
Yesterday- nanananana

** repeat

* repeat

Yesterday
Yesterday

بقیش هم تکرار میشه ...